Nowe regulacje w fotowoltaice

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez prezydenta. Wprowadza wiele zmian, w tym zmiany w systemie rozliczeń dla prosumentów. Zmiana ta wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku. Nowi prosumenci będą mieli możliwość sprzedawania energii wprowadzonej do sieci …