Zmiany w fotowoltaice z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która między innymi zmienia system rozliczeń prosumentów. Od 1 kwietnia 2022 nowi prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzonej do sieci po określonej cenie hurtowej, a za energię pobraną z sieci będą płacić …