Nowe regulacje w fotowoltaice

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez prezydenta. Wprowadza wiele zmian, w tym zmiany w systemie rozliczeń dla prosumentów. Zmiana ta wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Nowi prosumenci będą mieli możliwość sprzedawania energii wprowadzonej do sieci po określonej cenie hurtowej, a za pobraną energię z sieci będą płacić po cenie detalicznej. Prosument będzie miał „wirtualne konto”, na którym będzie rejestrowana wartość sprzedanej energii do zakładu energetycznego. Ze środków zgromadzonych na tym koncie prosument będzie mógł płacić za zakupioną energię. Pieniądze zgromadzone na „wirtualnym koncie” pozostaną do wykorzystania przez 12 miesięcy. Wartość energii przekazywanej do zakładu energetycznego będzie liczona według średniej ceny miesięcznej.

Energia wprowadzona do sieci nie będzie podlegać podatkowi VAT ani podatkowi dochodowemu, jednakże w przypadku pobrania energii z sieci, naliczane będą akcyza oraz VAT, a także opłaty dystrybucyjne, opłata OZE i opłata kogeneracyjna.

Osoby, które zarejestrują nową instalację fotowoltaiczną do 31 marca 2022 roku, będą mogły korzystać z dotychczasowych zasad rozliczeń przez kolejne 15 lat.